Copyright © 2022 Praktijk Schoone

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud van deze website en cursussen berusten bij Praktijk Schoone. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Praktijk Schoone, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.